Quá trình hô hấp tế bào sử dụng nguyên liệu là chất nào sau đây? A. Nước B. Carbon dioxide. C. Glucose. D. ATP….

qua trinh ho hap te bao su dung nguyen lieu la chat nao sau day a nuoc b carbon dioxide 965782

Câu hỏi:

19/10/2022 1,551.

A. Nước.

B. Khí carbonic.

C. Glucose.

Đáp án đúng.

D. ATP.

Đáp án chính xác là: C.

Hô hấp tế bào sử dụng nguyên liệu là glucose và oxygen.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình chuyển đổi năng lượng từ hình thức này sang hình thức khác được gọi là.

Câu 2:

Sau khi thu thập mẫu vật và dữ liệu, các nhà khoa học lựa chọn các mẫu và dữ liệu có đặc điểm chung để phân loại thành các nhóm. Điều này được xem là một kỹ năng trong phương pháp nghiên cứu tự nhiên.

Câu 3:

Đa phần các loài thực vật có mặt trên của lá có màu xanh đậm hơn mặt dưới bởi.

Câu 5:

Quá trình hô hấp tế bào diễn ra trong cơ quan nào dưới đây?

Câu 6:

Để đo thời gian một viên bi sắt chuyển động trên máng nghiêng người ta dùng dụng cụ đo nào sau đây?

Câu 7:

Bạn B mất 20 phút để đi từ nhà đến trường với tốc độ 5 m/s. Hãy tính quãng đường từ nhà đến trường của bạn B.

Câu 8:

Đưa ra các tuyên bố sau đây:

(1) Trong mỗi nguyên tử, số hạt proton và electron luôn bằng nhau.

(2) Điện tích hạt nhân bằng tổng điện tích của các hạt proton trong nguyên tử.

(3) Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

(4) Proton và electron có khối lượng xấp xỉ bằng nhau.

Số phát biểu đúng là

Câu 9:

Tại sao cơ thể non có màu xanh lá cây có khả năng quang hợp?

Câu 10:

Cho sơ đồ nguyên tử nitrogen như sau:

Media VietJack

Số hạt mang điện trong nguyên tử nitrogen là

Câu 11:

Bạn A đi bộ từ nhà đến thư viện với tốc độ không đổi là 1 m/s. Quãng đường từ nhà đến thư viện là 0,7 km. Bạn A mất bao lâu để đi hết quãng đường này?

Câu 12:

Công cụ nào sau đây được sử dụng để đo vận tốc của một vật?

Câu 13:

Mục đích của việc đưa que đóm còn tàn đỏ vào miệng ống trong thí nghiệm phát hiện sự tạo thành khí trong quá trình quang hợp là gì?

Câu 14:

Quá trình chuyển đổi các chất hữu cơ thành các chất đơn giản và phát hủy năng lượng được gọi là.

See also  Mac: Microsoft Wants to Use Confidential Information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *